Прва помоћ - показна вежба


Андријана Фирић

09. 09. 2022

Поводом обележавања Дана прве помоћи,  9.9.2022. године, у  организацији  Црвеног  крста  Нови  Кнежевац  и  Основне  школе  "Јован  Јовановић  Змај",  организована  је  показна  вежба пружања прве помоћи за  ученике  IV/1  из  Новог  Кнежевца.  Том приликом, ученици  су  упознати  са  настанком  организације  Црвеног  крста и начинима указивања прве помоћи.
Циљ обележавања Светског дана прве помоћи огледао се у упознавању и укључивању ученика у волонтерски рад и значају познавања прве помоћи за појединца и друштвену заједницу.
 
306535593_1487414925091416_2081631066568783201_n.jpg  306605774_482551837065045_2510355869544380812_n.jpg
 
306366477_1494276707659775_8833545250252081916_n.jpg  306953586_607003207818999_1056299147123926005_n.jpg
 
306367266_630584712121554_5684132414684567386_n.jpg  306908410_503965384875015_9162036949543376298_n.jpg
 
306369261_1150832555778582_5117374108925391680_n.jpg  307009737_635892724775549_6348278937884164081_n.jpg
 
306677334_1132925650637330_860233961592557805_n.jpg