САВЕТ РОДИТЕЉА 2019/20

 

У школи је образован Савет родитеља, и то како у школи у Новом Кнежевцу, тако и у Банатском Аранђелову и Српском Крстуру. У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља у Новом Кнежевцу ове школске године има 25 чланова.

Савет родитеља у Издвојеном одељењу у Банатском Аранђелову и Мајдану има 14 чланова.

Савет родитеља у Издвојеном одељењу у Српском Крстуру и Ђали има 13 чланова.

Своје предлоге, питања и ставове Савет родитеља упућује Шк. одбору, директору и струч. органима школе.

 

Чланови Савета родитеља у Новом Кнежевцу су:

Разред

Презиме и име родитеља

I/1

Кнежевић Мирко

I/2

Слађана Татић

I/3

Раказов Ангела

II/1

Чонић Данијела

II/2

Вуковић Љиљана

II/3

Детари Норберт

III/1

Содић Гордана

III/2

Скајовски Верица

III/3

Конц Ђерђ

IV/1

Лазић Хелга

IV/2

Игњатов Марија

IV/3

Пап Моника

V/1

Свирчев Смиљка

V/2

Бубало Бранко

V/3

Детари Жужана

VI/1

Јолић Зорица

VI/2

Олушки Јасмина

VI/3

Цукор Пирошка

VII/1

Сивачки Гордана

VII/2

Голубовић Леринц Нинослава

VII/3

Чонка Корнелиа

VIII/1

Нинчић Грубанов

VIII/2

Гајин Александра

VIII/3

Бајус Сузана

V-VII;VIII–S/nk

Петровић Славица

 

Чланови Савета родитеља у Банатском Аранђелову и Мајдану су:

Разред

Презиме и име родитеља

I/4- III/4

Вуцеља Симеуна

II/4

Новковић Јелена

IV/1

Вранковић Пава

I/5- II- III/ба

Михок Силвиа

III-IV/м

Вајда Изабела

V/4

Поповић Мирјана

V/5

Сорчик Мелиндa

VI/5

Трифуновић Ксенија

VI/6

Хејбергер Рената

VII/4

Павловић Драгица

VII/5

Младеновски Розалија

VIII/1

Нешић Богдана

VIII/2

Кукли Анита

Спец.

Новаковић Савка

 

Чланови Савета родитеља у Српском Крстуру и Ђали су:

Разред

Презиме и име родитеља

I/6

Петровић Јелена

II/6

Новосолева Олена

III/6

Јовановић Анико

IV/a

Јабланов Нада

V/7

Петровић Тања

VI/7

Рошташ Нада

VII/6

Босанац Бојана

VII/7

Јегрешки Душица

VIII/a

Ђурђевић Андријана

VIII/б

Босанац Наташа

сп

Зрим Тања

I/7-III/b ђ

Беланчић Катарина

II/7-IV/b ђ

Гужвић Наташа